Tìm kiếm bài viết

Hiển thị các bài đăng có nhãn bo-tri. Hiển thị tất cả bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn bo-tri. Hiển thị tất cả bài đăng

vòng đời và sự phát triển của bọ trĩ trên cây hoa hồng

Bọ trĩ là các loài côn trùng thuộc bộ (Thysanoptera), tên khoa học của bộ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp thysanos (rìa) + pteron (cánh).
 Các tên tiếng Anh thường dùng để gọi các loài bọ trĩ là: thrips, thunderflies, thunderbugs, storm flies, thunderblights, storm bugs và corn lice. Từ “thrips” được dùng trong tiếng Anh cũng như trong nhiều ngôn ngữ Châu Âu khác bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp (Greek) có nghĩa là "rận gỗ" (wood louse)
bọ trĩ trên hoa hồng
Bọ trĩ hoa hồng